Med metoder och tekniker som jag samlat på mig, från de många utbildningar jag har gått, arbetar jag idag med en egen form av frigörande. Ni har säkert hört uttrycket ”roten till det onda” och det är här jag kommer in och frigör begränsningar, trauman och sanningar som lagrats längst in på en så kallad ”rotnivå”.
Exempel på trauman och begränsningar som kanske hindrar en från att känna glädje och lycka:

• Barndomsupplevelser
• Övergrepp
• – Jag gör aldrig rätt
• – Jag duger inte
• – Jag är oälskad
• – Jag är ful
• – Jag vet inte hur kärlek känns
• – Jag kommer aldrig att hitta rätt man/kvinna
• – Jag måste
• – Jag kommer aldrig att lyckas
• osv…

När man efter färdig behandling får upp minnen från de trauman, begränsningar och sanningar man tidigare haft, kan man nu se på dem utan att de tidigare jobbiga/traumatiska känslorna bubblar upp till ytan.

Frigörelsebehandlingen innefattar 3 stycken sessionstillfällen á 1,5-2 timmar vardera.

Jag har alltid arbetat för att ta hand om och hjälpa andra och jag välkomnar alla som är redo att släppa taget och frigöra dem själva från det som gör ont – Det som hindrar en från kärlek och lycka.

Är du redo?

Pris: 2400 kr för tre sessioner á två timmar.